Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
линк - непозната дума, може би имахте предвид лик, лин или лина

лик

image, portrait, effigy, likeness

виждам истинския ЛИК на някого see what s.o. is really like, see s.o. in his true colours