Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
лечим - непозната дума, може би имахте предвид личим (лича), ле чим или ечим

лича

1. (виждам се) show, appear, be seen, be in evidence

(ясно е) be evident/obvious

болен е, но не му личи he is ill but he does not look it

не ти личи, че си уморен it doesn't show you are tired

от това личи, че it appears from this that, this goes to show that

не ЛИЧАт никакви следи no traces are to be seen

ЛИЧАт му годините he looks his age

не му ЛИЧАт годините he wears his age well, he looks young for his age

личи си! it's obvious

по всичко личи, че it's obvious that

2. (бия на очи) be conspicuous, stand out