Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
лаша - непозната дума, може би имахте предвид каша, лашка или лапа

каша

1. mess

(за ядене) gruel, mess

(за бебе) pap

(за животни) mash

(нещо смачкано) squash

(от гипс и пр.) paste

(от дървесина и пр.) pulp

(глинена КАША) slurry

овесена КАША porridge

хартиена КАША paper pulp

рудна КАША slime

ставам на КАША squash, go squash

2. (пращина) mark

3. прен. mess, hash, jumble, hotch-potch

забърквам КАША make a mess/hash/muddle of s.th.; get into a mess

той забърка тази КАША he started the whole trouble

цялата работа е една ужасна КАША everything is in a terrible mess

оправям забъркана КАША tidy up a mess, sort out a muddle

парен КАША духа the burnt child dreads the fire

once
burnt/bitten, twice shy, the scalded dog fears cold water.текст. flannel