Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
къс

1. същ. piece, bit, fragment; patch

КЪС месо и пр. a piece of meat, etc.

2. прил. short

(кратък) short, brief

за КЪСо време in a short time/while

на КЪСо разстояние at short range; at a short distance

бегач на КЪСи разстояния sprinter

състезание на КЪСи разстояния a sprint race

коланът е КЪС the belt won't meet

КЪСи вълни ел. short waves

КЪСo съединение ел. a short circuit

КЪСа коса short/bobbed hair

КЪСa памет a short memory

КЪС доклад a brief report

отивам по най-КЪСия път go the shortest way, go by the shortest road, take a short cut


Търсената дума е намерена