Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
кхмерче - непозната дума без предложения за замяна, които ги има в речника

къде

1. where, whereabouts

кой знае КЪДЕ God knows where

до КЪДЕ where, how far

до КЪДЕ си стигнал? how far have you got?

от КЪДЕ from where, where... from, ocm. whence

от КЪДЕ си? where do you come from?

(към кое място) where... (to), which way, ocm. whither

КЪДЕ отиваш? where are you going (to)? which way are you going?

(приблизително на кое място) whereabout(s)

знаеш ли КЪДЕ е той? do you know his whereabouts?

КЪДЕ съм за бога? where on earth am I? wherever am I?

2. (за сравнение, изтъкване предимство) far, infinitely

той е КЪДЕ по-добър he is far/infinitely/miles better; he's better by a long chalk

КЪДЕ по-лесно far easier

3. (около) (за място) near

(за време) about

живеят КЪДЕ гарата they live near the station

КЪДЕ седем часа about seven o'clock

4. (при изреждане) now... now

КЪДЕ сам,КЪДЕ с негова помощ now by myself, now with his help

не знам КЪДЕ съм I don't know where I stand

КЪДЕ да е anywhere; no matter where

до немай КЪДЕ out and out, no end, to the highest degree

от немай КЪДЕ in spite of o.'s teeth, willy-nilly, of necessity

КЪДЕ ca виждали хората whoever has seen, has anyone ever seen

от КЪДЕ на КЪДЕ what (ever) for, why on earth, why ever

от КЪДЕ на КЪДЕ да плащам аз? why on earth should I pay?

КЪДЕ (ли) не anywhere, all over the place

КЪДЕ (ти) мога аз да се сравнявам с него how could I (possibly) compare/compete with him?

КЪДЕ ли съм го сложил? where on earth can I have put it?

най-после, няма КЪДЕ,... at last, willy-nilly,...

за КЪДЕ сме без тебе where should we be without you

за КЪДЕ сме с тези деца we are tied down with these children