Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
кучеподобен - непозната дума без предложения за замяна, които ги има в речника

кучешки

dog's

науч. canine

кучешка колиба kennel

кучешка вярност brute fidelity

КУЧЕШКИ живот a dog's life

КУЧЕШКИ зъб a canine tooth, cuspid, (особ. горен) eye-tooth

КУЧЕШКИ дрян бот. (bloody) dogwood, dogberry (Cornus sanguinea)

кучешко грозде бот. bitter sweet, woody nightshade (Solanum nigrum), deadly nightshade (Atropa belladonna)

кучешка дъвка бот. chicory

кучешка тения зоол. dog tapeworm, hydatid tapeworm