Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
куркума - непозната дума, може би имахте предвид куршума (куршум), куркам или куршум

куршум

bullet

воен. sl. packet

разг. ounce of lead

(олово) lead

тежък като КУРШУМ heavy as lead

рана от КУРШУМ a bullet wound

тегля си КУРШУМа blow o.'s brains out, put a pistol to o.'s head

тегля някому КУРШУМа blow s.o.'s brains out; admit/knock/let/shoot daylight into s.o.

с един КУРШУМ два заека kill two birds with one stone

на дявола КУРШУМ в ушите touch wood