Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
куп

1. (неподреден) heap

(подреден) pile, stack

КУП книги a pile of books

КУП камъни a heap of stones

струпани на КУП heaped/lumped together

трупам на КУП heap/pile up; mound

на КУП in a heap

aheap
, (за хора) in a crowd

нареждам на КУП stack

2. (голямо количество) mass, lots (of), a lot (of), heaps (of)

КУП глупости a lot of nonsense

КУП писма heaps of letters

КУП новини lots of news

КУП пари a packet/a mint/a pot of money

КУП лъжи a parcel of lies

имам КУП работа I have heaps of things to do

през КУП за грош slap-dash, in a slapdash manner, any old how/way

свършвам нещо през КУП за грош botch s.th., bungle s.th.. slap-dash it


Търсената дума е намерена