Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
културен

1. (отнасящ се до културата) cultural, of culture

КУЛТУРЕН център a centre of culture, a cultural centre

културни ценности cultural riches

културно ниво a cultural level, a level of culture

аташе по културни въпроси a cultural attache

КУЛТУРЕН филм an educational film

2. (притежаващ култура) cultured, cultivated, well-informed, knowledgeable; civilized

(учтив) civil, courteous; polished

КУЛТУРЕН човек a (highly) cultivated man, a man of culture

културно обслужване good service, prompt and polite service

3. бот. cultivated


Търсената дума е намерена