Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
кръстосан

1. cross (attr.)

КРЪСТОСАН огън cross-fire

КРЪСТОСАН разпит cross-examination

подлагам на КРЪСТОСАН разпит cross-examine

КРЪСТОСАНo опрашване бот. cross-pollination, xenogamy

с КРЪСТОСАНи крака cross-legged

с КРЪСТОСАНи ръце with o.'s arms folded, with folded arms

2. (за рима) alternate


Търсената дума е намерена