Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
кръст

1. cross

(на сабя, щик) cross-bar

на КРЪСТ crosswise

Червен КРЪСТ Red Cross

КРЪСТ за храброст a military cross, (в Англия) а Victoria Cross (съкр. V.C.)

пречупен КРЪСТ swastica

турям/тегля КРЪСТ на нещо give up s.th. for lost; put an end/a period to s.th.

слагам КРЪСТ на миналото obliterate/forget the past

2. рел. cross

(с разпятие) crucifix; ocm. rood

('прекрьстване) sign of the cross

разпъвам на КРЪСТ crucify, прен. torment, excruciate

поемам КРЪСТa си take up/bear o.'s cross

3. (талия) waist, middle; (small of the) back

тънък КРЪСТ a small/slender waist, a wasp waist

хващам през КРЪСТа take round the waist, put o.s. arm round s.o.'s waist

с ръце на КРЪСТa arms akimbo

до КРЪСТа to the waist, (за дълбочина) down/up to the waist, waist-deep/-high

водата ми стига до КРЪСТа the water is waist-deep/

Южният КРЪСТ acmp. the Crux, the Southern Cross


Търсената дума е намерена