Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
крия

1. hide, conceal

(пазя в тайна) hide, conceal, keep secret, keep (s.th.) back/dark

КРИЯ нещо от някого keep s.th. from s.o., keep s.th. from the knowledge of s.o. keep s.o. in the dark about s.th.

не КРИЯ от вас, че I will not conceal it from you that; I make no secret of the fact that

2. (прикривим чувства и пр.) conceal, dissemble, disguise, cover, keep back

това крие известна опасност this might be dangerous

КРИЯ ce hide (o.s.), conceal o.s.

(укривам се) he in hiding, lie low/hid

3. (отбягвам) hide (от from), avoid (от-)

4. (намирам убежище) take shelter/cover (от from)

тайната на успеха му се крие в... the secret of his success lies in...

какво се крие зад всичко това? what lies at the back of all this? what is at the back of it?

нещо друго се крие зад думите му there is something else behind his words


Търсената дума е намерена