Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
критика

criticism

(лит. жанр) critique

(остра) lash, thunder and lightning, разг. brickbat

(рецензия в периодичния печат) review

това е под всяка КРИТИКА, не издържа КРИТИКА this is beneath criticism, разг. it's miserable, it'll never pass muster

КРИТИКА и самокритика criticism and self-criticism

безпощадна КРИТИКА slashing criticism

злостна КРИТИКА carping criticism

подложен съм на остра КРИТИКА be under the lash

излагам се на КРИТИКА ам. stick o.'s neck out


Търсената дума е намерена