Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
кривичък - непозната дума без предложения за замяна, които ги има в речника

криво

1. (не право) crookedly, awry; sl. off the beam

2. (несправедливо) unjustly, wrongly; falsely

КРИВО ми е I am out of sorts/out of spirits/in low spirits; I feel blue/low; I feel sour (за over)

КРИВО ми е, КРИВО ми става (обидно ми е) I feel hurt, it hurts me (че that)

КРИВО да седим, право да съдим let's be fair, in all fairness

разбирам КРИВО misunderstand, get (s.th., s.o.) wrong, take awry

пресмятам КРИВО miscalculate

КРИВО-ляво somehow or other; more or less; so-so, middling; after a fashion

карам КРИВО-ляво manage somehow, scrape along