Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
крачка

1. step (и прен.)

голяма КРАЧКА stride (и прен.)

на всяка КРАЧКА at every step/turn

КРАЧКА по КРАЧКА step by step

ни КРАЧКА напред not a step forward! advance at your peril! голяма КРАЧКА напред a great step/stride forward

гарата е на няколко крачки оттук the station is a few steps away from here

на две крачки a couple of steps away, close at hand; close by

живеят на две крачки от нас they live next door (to us)

правя няколко крачки take a few steps

правя първата КРАЧКА take the first step, (за помирение) make the first move

2. (ход) pace

ускорявам КРАЧКАта quicken/mend/hasten o.'s pace

ходя с бавни крачки walk/pace slowly

c
бърза/бодра/бавна КРАЧКА at a quick/brisk/slow pace

давам КРАЧКА (водя при надбягване) make the running


Търсената дума е намерена