Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
красноречиво - не е в основна форма, основната форма е красноречив

красноречив

eloquent; fair-spoken, fine-spoken, mellifluous

(изразителен) eloquent, expressive, telling

КРАСНОРЕЧИВ факт an eloquent fact, a fact that speaks for itself

говоря КРАСНОРЕЧИВo за прен. speak volumes about

това е КРАСНОРЕЧИВо доказателство, че this is eloquent testimony to the fact that