Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
красив

1. beautiful, lovely, fair, well-favoured

(за мъж) handsome, good-/fine-looking

имам КРАСИВ почерк write a fine/good hand

2. (благороден) nice, noble

това не е КРАСИВо от негова страна that isn't nice of him

КРАСИВ жест a noble/handsome deed

КРАСИВи обноски fine/nice manners

КРАСИВи фрази fair/fine words


Търсената дума е намерена