Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
краен

1. (за място) end (attr.), last, endmost

крайният стол the end/outside seat

крайната къща the end/last house

(в покрайнините) outlying

2. (за срок, време) latest, final

крайно време е да it is high time to, it is about time to

крайно време е да тръгнеш it is high time you started

КРАЕН срок latest/final date, dead line

крайна спирка/гара terminal

3. (заключителен) ultimate, supreme, final

крайна цел an ultimate/a final aim

4. (извънреден, изключителен) extreme; utter, uttermost

крайният предел the extreme/utmost limit

до крайния предел to the utmost

крайни мерки extreme measures

КРАЕН консерватор die-hard

КРАЕН реакционер an out and out reactionary, an extreme reactionary, a dyed in the wool reactionary

крайна десница пол. extreme right

в КРАЕН случай if the worst comes to the worst, in the last resort, as a last resort

(за нужда и пр.) urgent, pressing, extreme

крайна нужда extremity

в крайна нужда/мизерия in extreme/utter/bitter/abject poverty, in sore need

5. (окончателен) end (attr.)

КРАЕН продукт an end product


Търсената дума е намерена