Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
косвен

indirect, oblique; mediate

КОСВЕНo допълнение an indirect object

КОСВЕН падеж an oblique case

КОСВЕНa реч indirect/reported speech

КОСВЕНo обвинение an oblique accusation

КОСВЕНи доказателства secondary/circumstantial evidence

КОСВЕНи данъци indirect taxes

по КОСВЕН начин/път indirectly


Търсената дума е намерена