Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
коренно - не е в основна форма, основната форма е коренен

коренен

1. root (attr.)

коренна власинка бот. fibre

КОРЕНЕН израстък бот. sucker

КОРЕНЕН показател мат. root index

2. (основен) radical, fundamental

коренни промени radical/sweeping/fundamental changes

коренна промяна a change of front

КОРЕНЕН прелом a radical turn

коренно различни disparate, radically different

коренно противоположни radically different, разг. as like as an apple to an oyster, as like as chalk and cheese

3. вж. radical

4. (открайвремешен, за население) original, native, indigenous