Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
корен

1. root

(въздушен-на бръшлян и пр.) crampon

изваждам/изтръгвам с КОРЕНа pull up/tear by the roots, uproot, прен. eradicate

с КОРЕНа root and branch

пускам/хващам КОРЕН take/strike root (и прен.), (за растение и) strike, прен. и settle

пуснал съм дълбоки, КОРЕНи be deeply rooted/entrenched

2. вж., мат. root

(знакът) radical

КОРЕН квадратен от square root of

КОРЕН трети от cube root of

3. (произход) stock, family, race, descent

сея на КОРЕНа му ряпа вж. сея


Търсената дума е намерена