Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
компетентност

competence, competency; sphere

(на комисия) terms of reference

това е КОМПЕТЕНТНОСТ на съда this lies/is within the competence of the law

в КОМПЕТЕНТНОСТта на местния съд cognizable by the local court

това не е от моята КОМПЕТЕНТНОСТ this lies beyond/outside my competence, I am not competent to deal with this, this is outside my sphere, this does not pertain to my office, this is outside my capacity


Търсената дума е намерена