Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
колона

1. (стълб) column, pillar, post

apx
. (между капитела и основата) tige

с колони columned

2. (във вестник) column

(на специална тема) feature

из колоните на печата a press review

3. воен. column

в КОЛОНА по двама in column of files

в КОЛОНА по трима/четирма in column of threes/fours

походна КОЛОНА a column of route, a route column

стегната КОЛОНА a close column

в КОЛОНА по един мор. line ahead

4. (от коли в улично движение) line

движа се в КОЛОНА string out

пета КОЛОНА a fifth column

човек от петата КОЛОНА a fifth columnist


Търсената дума е намерена