Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
колкото

(за количество) as much... as

(за брой) as many... as

КОЛКОТО вода искате as much water as (ever) you want/like

КОЛКОТО ябълки искате as many apples as (ever) you want/like

КОЛКОТО си щат as much as they like

КОЛКОТО щеш (много) plenty (of)

примери КОЛКОТО щеш plenty of examples, examples galore

(за големина) the size of

парче масло КОЛКОТО орех а lump of butter the size of a walnut

толкова... КОЛКОТО as... as

едър два пъти КОЛКОТО нея twice her size, twice as big as she

мога да вървя толкова бързо, КОЛКОТО и ти I can walk as fast as you (can)

не мога да вървя толкова бързо, КОЛКОТО ти I can't walk so fast as you (can)

КОЛКОТО дойде it doesn't matter if it's a little more/less

КОЛКОТО..., толкова (със сравн. степен) the more... the more

КОЛКОТО повече гледам, толкова повече ми харесва the more I look, the more I like it

КОЛКОТО по-скоро, толкова по-добре the sooner the better

КОЛКОТО и да however much/little/many/few; no matter how much/many; much as

КОЛКОТО и да е опасно however dangerous it may be, dangerous as it is

КОЛКОТО и млад да изглежда young as he may seem

КОЛКОТО и да е възхитително admirable as it is

КОЛКОТО и да се мъчиш try as you will

КОЛКОТО и да е лошо времето be the weather ever so bad

КОЛКОТО и смешно/невероятно да изглежда ridiculous/incredible as it may sound

КОЛКОТО и да е смел be he ever so brave

КОЛКОТО и да е странно curiously enough

КОЛКОТО и да искат much as they would like to

КОЛКОТО и да бързаше no matter how much of a hurry he was in

КОЛКОТО се отнася до as far as... is concerned

КОЛКОТО до/за (що се отнася до) as to/for

КОЛКОТО до мене personally, as for me, for all/what I care

КОЛКОТО да (just) to

КОЛКОТО да преживея to keep body and soul together

КОЛКОТО да се каже just to say

КОЛКОТО му се иска to his heart's content


Търсената дума не е намерена