Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
количествено - не е в основна форма, основната форма е количествен

количествен

(с неброими същ.) quantitative

(с броими същ.) numerical

КОЛИЧЕСТВЕН анализ a quantitative analysis

КОЛИЧЕСТВЕН растеж numerical growth

КОЛИЧЕСТВЕНи изменения quantitative changes