Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
колело

1. wheel

виенско КОЛЕЛО (в увеселителен парк) Ferris/high wheel

воденично КОЛЕЛО mill-wheel

водещо КОЛЕЛО driving wheel

водно КОЛЕЛО pedalo, water wheel

гребно КОЛЕЛО paddle-wheel

грънчарско КОЛЕЛО a potter's wheel

двигателно/движещо КОЛЕЛО вж. водещо КОЛЕЛО

зъбчато КОЛЕЛО gear-wheel, rack-wheel

верижно КОЛЕЛО sprocket wheel

задръжно КОЛЕЛО ratchet wheel

направляващо КОЛЕЛО a runner wheel

махово КОЛЕЛО fly-wheel

плътно/дисково КОЛЕЛО web-wheel

фрикционно КОЛЕЛО brush-wheel

поставям на колела wheel

с колела wheeled

с две колела two-wheeled

без колела wheelless

КОЛЕЛО на печка griddle

КОЛЕЛО на електрическа печка a hot plate

2. (окръжност) circle, ring

правя колела (с дим от цигара) blow rings/wreaths (of smoke)

3. (велосипед) bicycle, разг. bike

карам/яздя КОЛЕЛО ride a bicycle, cycle

(детско с три колела) tricycle

4. (обръч, за детска игра) hoop

пето КОЛЕЛО прен. fifth wheel, odd man out

пето КОЛЕЛО съм play gooseberry

слагам прът в КОЛЕЛОто на някого put a spoke in s.o.'s wheel

връщам КОЛЕЛОто на историята turn/put/set back the clock

завъртявам КОЛЕЛОто прен. set the ball rolling


Търсената дума е намерена