Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
кокаляк - непозната дума, може би имахте предвид кокала (кокал), кокал як или кокалът

кокал

1. bone

с едър КОКАЛ large-boned

2. прен. plum, fat job

тлъст КОКАЛ a lucrative job; a pork barrel

ножът е опрял до КОКАЛа things have got hot

глозгам КОКАЛите на някого nag at s.o