Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
кокал

1. bone

с едър КОКАЛ large-boned

2. прен. plum, fat job

тлъст КОКАЛ a lucrative job; a pork barrel

ножът е опрял до КОКАЛа things have got hot

глозгам КОКАЛите на някого nag at s.o


Търсената дума е намерена