Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
коитусче - непозната дума, може би имахте предвид които (който), контузи или контузии

който

(за лица) who, that

(като допълнение) who(m), that

(или не се превежда)

(също КОЙТО и да) whoever, whosoever; anyone, anybody

(за предмети и животни) which, that

(също КОЙТО и да) whichever, whatever, whatsoever

този, КОЙТО he who, the one that; whoever

това, което what; whatever

(измежду няколко) whichever

КОЙТО и да е anyone, anybody, no matter who/which

КОЙТО и да е освен мене anyone but myself, anyone other than myself

нямаше никой, КОЙТО да му помогне there was no one to help him

въпросът, по КОЙТО ви говорих the question I spoke to you about

след което той каза whereupon he said

градът, към КОЙТО те отиват the town they are going to