Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
клюноподобен - непозната дума без предложения за замяна, които ги има в речника

ключ

1. key

секретен КЛЮЧ latch-key

апашки КЛЮЧ (шперц) master-key

под КЛЮЧ under lock and key

френски/французки КЛЮЧ an adjustable/a shifting spanner; monkey-wrench

гаечен КЛЮЧ wrench, spanner

морзов КЛЮЧ a Morse key/sender

2. ел. switch

(прекъсвач) circuit-breaker

главен КЛЮЧ a master switch

двупозиционен/обикновен КЛЮЧ an on-off switch

3. стр. (на свод) key, keystone

4. муз. clef, key

(на муз. инструмент) peg

КЛЮЧ фа, басов КЛЮЧ the bass clef

КЛЮЧ сол the treble clef

КЛЮЧ до the tenor/C clef

5. (за лодка) thole, thole-pin

6. прен. key, clue (to)

(за карта и) legend

КЛЮЧ на шифър a key to a code

КЛЮЧ към загадката a clue to the riddle

котлето ври на КЛЮЧ the kettle is boiling/bubbling over