Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
клатушкане - непозната дума за речника

клатя

1. shake; rock, roll; sway

КЛАТЯ глава

2. (одобрително) nod approvingly; nod o.'s approval

3. (неодобрително) shake o.'s head

4. (заканително) shake o.'s head menacingly

вятърът клати дърветата the wind sways the trees, the trees are swaying in the wind

вълните клатят лодката the boat is rocking/rolling in the waves; the waves are rocking/rolling the boat

КЛАТЯ си краката dangle o/s legs, прен. kick o.'s heels

КЛАТЯ шапка на някого прен. fawn on s.o., cringe before s.o., stoop to s.o.

5. (опашка) wag, waggle

КЛАТЯ ce

6. shake; rock, roll; sway

(при ходене) reel, stagger; roll, waddle; wobble; totter; toddle

7. (за зъб) be loose

8. (за маса, стол и пр.) be unsteady/unstable

9. (за нещо провесено) dangle

10. (не съм стабилен) shake, totter

клатят му се краката his legs are shaky

прен. his position is shaky/precarious, he is tottering

за тоя, дето клати гората all for nothing