Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
кларинетист - непозната дума за речника

клас

1. бот. ear; spike

житен КЛАС an ear of wheat, wheat-ear

образува КЛАСове вж. класи

прибирам КЛАСовете (след жътва) glean

с пълен КЛАС full-eared

2. (в училище) class, form

ам. grade

водя КЛАС по take a class in

в КЛАС и извън КЛАС in and out of class

работа в КЛАС class-work; test

3. (класна стая) classroom, schoolroom

4. (категория, разред) class; category

(качество) grade; sort

КЛАС на точност grade of fit

class
of precision

5. (при класиране по щат) advance of seniority, years of service