Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
кипя

1. (за течности) boil/seethe/bubble over/up

(прекипявам) boil over

2. прен. boil, seethe, burst, bubble over/up (от with)

(за работа и пр.) be in full swing

той кипи от гняв he is seething/bursting with rage/anger/fury, he is bubbling over with wrath

страната кипеше от недоволство the country was seething with discontent; discontent was rife in the country

КИПЯ от живот be bubbling with life

кипи ми I can hardly contain myself/my anger

3. (пеня се) foam, froth, effervesce, bubble

(за вино) ferment

пяната кипи the foam is rising


Търсената дума е намерена