Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
като

1. предл. (подобен на) like

(при сравнение) like, as

(след прил.) as... as

извика КАТО луд he shouted like mad

специалист КАТО тебе a specialist like you

не мога да го направя КАТО тебе I can't do it like you/as you do it

говори английски КАТО англичанин he speaks English like an Englishman/as an Englishman does

бледен КАТО платно as pale as a ghost, as white as a sheet

2. (в качеството си на) as

КАТО представител на as a representative of

КАТО правило as a rule

КАТО такъв as such

КАТО последно средство as a last resort

3. (при изреждане) such as

някои животни КАТО лисиците, вълците и пр. some animals such as foxes, wolves, etc.

в такива страни КАТО България in such countries as Bulgaria

Г КАТО Габрово G for Gabrovo

4. вж. (докато, по време на) as, while

или pr. p.

КАТО пресичате улицата (while) crossing the street

КАТО говорех, ми дойде на ум it occurred to me as I was speaking

5. (когато) when

(когато и да е) when(ever)

КАТО го видях, си спомних when I saw him, I remembered

КАТО го видя, си спомням when(ever) I see him, I remember

6. (след като) after, on с ger. или само pr.p.

КАТО каза това, той си отиде (after) saying that, he went away; having said that, he went away

КАТО пристигнахме, му се обадихме по телефона on arriving we rang him up

щом КАТО as soon as

7. (причина и тъй КАТО, щом КАТО) as, since, because; since, if

КАТО не си готов, ние трябва да вървим as you are not ready, we must go

питай друг, (щом) КАТО ми нямаш доверие ask s.o. else. if you don't trust me

8. (начин) by с ger. или само pr. p.

той се издържаше в университета, КАТО работеше в ресторант he made his way through college by working in a restaurant

той вървеше, КАТО се подпираше на ръката на сина си he walked leaning on his son's arm

КАТО че (ли), КАТО да as if/though

прави се КАТО че ли нищо не знае he behaves as if he knew nothing

КАТО на шега as if in jest

КАТО така this being so, since/as this is so


Търсената дума е намерена