Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
каса

1. (в банка, магазин и пр.) pay-desk,cash-desk, cash-box

(чекмедже) till

(за билети) ticket-office; booking office

(в кино, театър) box-office, ticket office

(стая в учреждение) pay room/office

(автомат в магазин и пр.) cash register

огнеупорна КАСА safe, strong-box

2. (парична наличност) cash

(при игра) bank

3. (спестовна и пр.) fund; bank

взаимоспомагателна КАСА a mutual aid fund

взаимоосигурителна КАСА a mutual insurance fund

спестовна КАСА a savings bank/fund

4. (сандък) box, crate, case

леярска КАСА а mould box, flask

5. печ. case

6. (на прозорец, врата) frame, case

7. електронна КАСА electronic casing


Търсената дума е намерена