Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
карам

1. (кола) drive

(велосипед) ride (on)

(лодка, с гребла) row

(платноходка) sail

(самолет) fly

(кораб) navigate

(яздя) ride

(добитък и пр.) drive

(количка) push

(водя) take (на to)

КАРАМ ски ski

КАРАМ кънки skate

КАРАМ летни кънки roller-skate

караш ли кола? can you drive?

КАРАМ по педали ride on pedals

КАРАМ добитък на пазар take cartle to market

КАРАМ на паша turn out to pasture

КАРАМ направо keep straight on

КАРАМ наляво/надясно keep to the left/right

2. (за двигателна сила) drive, set in motion

operate

3. (возя, превозвам) transport, drive, carry, take

КАРАМ с каруца cart

КАРАМ с камион truck

4. (подтиквам, подбуждам) urge (on forward); drive; induce, prompt

(убеждавам) induce, persuade get

(принуждавам) make (c inf. без to) compel, force

това го кара да беснее this drives him mad

какво те кара да мислиш така? what makes you think so?

не ме карай да те чакам don't make me wait for you, don't keep me waiting

карат ме да отида с тях на екскурзия they're trying to get me to go on an excursion with them

5. (трая) last

това може да кара и до утре this may last until tomorrow

тези дрехи ще карат с години these clothes will last/wear for years

6. (постъпвам) carry on, behave

(живея) get along, manage

(задоволявам се) managewith)

КАРАМ без do/manage without

КАРАМ както си зная go/take o.'s own way

как я карате? how are you getting on/along? how goes the world with you? how is the world treating/using you?

КАРАМ едва-едва hardly scrape a living, pick up a seamy livelihood, barely make both ends meet

както я карате the way you are carrying on

ще КАРАМe със стария учебник we'll make do with the old textbook

ние добре (я) КАРАМе с него we're getting along pretty well with him

7. (години) be getting on for, be reaching the age of

8. (продължавам) go on, keep on

карай нататък! go on! carry on! fire ahead! (при четене) read on! карай в съшия дух! that's the spirit! keep it up!

9. (уча, следвам) attend

КАРАМ курс по английски език attend/take an English course

10. (болест) have; be down with

КАРАМ...леко/тежко have a light severe case of...

КАРАМ пубертет be in o.'s puberty

КАРАМ тежък пубертет be going through/be having a difficult puberty

ни се води, ни се кара вж. водя

КАРАМе вече един месец тук we've been here a month already

КАРАМ през просото вж. просо

карай си колата/количката! mind your own business! кара ме на сън be/feel sleepy/drowsy

виното ме кара на сън wine makes me sleepy

лекарството кара на сън the medicine induces sleep.се scold; jangle

(враждувам, споря) quarrel

КАРАМ се на някого scold s.o.

КАРАМ се с някого have a row with s.o., quarrel with s o., have words with s.o.

тези цветове се карат these colours clash

двама се карат, третият печели when two people quarrel it is the third one that wins

двете села се карат the two villages are on bad terms


Търсената дума е намерена