Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
капсулка - непозната дума, може би имахте предвид капсула, караулка или капсулата

капсула

1. вж. капсул

2. capsule

възвръщаема КАПСУЛА a recovery capsule

катапултируема КАПСУЛА an ejection capsule

космическа КАПСУЛА a space capsule

КАПСУЛА с прибори/инструменти an instrument capsule

3. мед. (за праховидно лекарство )capsule, wafer

4. бот. spore-case, theca (pl. thecae), capsule