Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
кандидатствуване - непозната дума за речника

кандидатура

candidature

(за участие в избори) nomination

издигам КАНДИДАТУРАта на някого nominate s.o. for election

put
up s.o. (за to)

давам си КАНДИДАТУРАта put forward o.'s candidature

stand
(за for)

оттеглям КАНДИДАТУРАта си withdraw o.'s candidature