Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
канал

1. (изкуствен.) canal

(естествен) channel

(в сграда) drain

(градски) drain, sewer

напоителен/оросителен КАНАЛ an irrigation canal

водносилов КАНАЛ a hydro-power canal

водоотводен КАНАЛ catch-water (drain)

КАНАЛ за оттичане на повърхностни води drain

роторен КАНАЛ ел. a rotor groove/channel

2. анат. duct, canal

пикочен КАНАЛ urethra

жлъчен КАНАЛ bile-duct

3. тех. groove, channel

телевизионен КАНАЛ T.V. channel

4. прен. channel


Търсената дума е намерена