Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
калцификация - непозната дума, може би имахте предвид квалификация, класификация или фалшификация

квалификация

1. qualification(s); skill; training

повишавам КВАЛИФИКАЦИЯта си improve/extend o.'s qualification(s)

курсове за КВАЛИФИКАЦИЯ qualification courses

изпит за КВАЛИФИКАЦИЯ a qualifying examination

2. (преценяване) appraisement, estimation (of price, quality)