Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
калемче - непозната дума, може би имахте предвид калеми (калем), калем че или калем

калем

1. (за писане върху плоча) slate-pencil

2. (шпула) spool, reel, bobbin

3. (присад) graft, cutting

тегля КАЛЕМа strike/draw a balance

тегля КАЛЕМ на нещо put an end to s.th., (зачерквам) strike s.th. out

не го лови КАЛЕМът he is not up to par

слаб е на КАЛЕМа he's a poor pupil, he is semi-literate