Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
кал

1. mud, dirt, mire

(тиня) silt

(утайка) dregs, sediment

(на вино) lees

гъста КАЛ thick mud

рядка КАЛ slush

2. прен. mud, degradation, infamy

хвърлям КАЛ по някого прен. fling/sling/throw mud on s.o.

затъвам в КАЛта sink into degradation, go to the bad/the dogs

изваждам някого от КАЛта take s.o. out of the gutter, raise s.o. from the gutter/from the dunghill, help s.o. out of degradation

правя КАЛ на някого разг. do s.o. dirt, sl. do the dirty on s.o.

ушна КАЛ анат. ear wax, cerumen


Търсената дума е намерена