Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
какъв

what, what kind/sort of

КАКЪВ сте? (no професия) what do you do?

КАКЪВ човек е той? what sort of a man is he? what is he like?

кой КАКЪВ e? who is who?

каква полза? what's the use? what use is it? what good is it?

какво нахалство! what cheek/impudence! the cheek! какви ли не неща all sorts of things, what-not, what have you

каква е вредата да се опита? where is the harm in trying?

КАКЪВ да е any, no matter what; just any

разг. any old

вж. също какъвто

КАКЪВ ти артист! he's no actor! КАКЪВ съм аз баща! I'm not much of a father! какви хора сте! you're funny people, a funny tot you are


Търсената дума е намерена