Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
както

1. as

КАКТО си е as it stands, the way it is

КАКТО виждате as you see

КАКТО разправят as the story goes

кой КАКТО може as best one can

КАКТО изглежда apparently, to all appearances

КАКТО следва as follows

КАКТО подобава/следва duly

КАКТО и да е

2. (по някакъв начин) anyway, anyhow; no matter how; somehow or other

3. (дори да е така) be that as it may

4. (както се случи) anyhow, anyway

5. (не възразявам) it would be all right, it wouldn't matter/be so bad

КАКТО я караш at this rate; the way you are carrying on

6. КАКТО и as well as

КАКТО ти, така и аз you, as well as I; both you and I

КАКТО ca дошли, така ще си отидат they've come, so they must go; they'll go as they've come

7. (така както, колкото) as

КАКТО съм гладен/уморен hungry/tired as I am


Търсената дума е намерена