Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
какво

1. (вьпр. мест. и вж.) what

за КАКВО ти е? what do you need it for?

КАКВО от това? what of it?

разг. so what

КАКВО от това, че what does it matter that/if

КАКВО да се прави what is to be done, what is one to do

(безпомощност) it can't be helped

КАКВО има? what's the matter? what is wrong?

КАКВО ви е? what's the matter with you? what ails you?

КАКВО правиш? (как си? ) how are you?

КАКВО да е, КАКВО и да e anything; no matter what

КАКВО и да е парче плат any piece of cloth

не ям КАКВО да е be particular/choosy about o.'s food

и КАКВО ли не what not

КАКВО толкова се е случило? what's happened, after all?

КАКВО толкова му харесваш? what's so wonderful about it?

КАКВО ново? what's the news? what news?

те попитаха КАКВО става they asked what was happening

2. межд. what

3. (защо) why

КАКВО се чудиш? why are you surprised?

че КАКВО има да се чуди? why should he be surprised?

4. вж. какъв


Търсената дума е намерена