Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
кайтсърфингче - непозната дума без предложения за замяна

как

1. how (за начин) how, in what way/manner

КАК сте? how are you? how is life?

КАКe/върви работата? how is business? how are you getting along?

КАК така? how come? how is that?

КАК ви хареса представлението? how did you like the performance?

КАК e възможно това? how is that possible?

2. (за наименование) what

КАК е на френски "куче"? what is the French for 'dog'? КАК ce казвате? what is your name?

3. (какво) what

вие КАК смятате/мислите? what is your opinion? what do you think?

КАК ще кръстите детето? what are you going to call the baby?

4. (изненада, възмущение) what

КАК, това е невъзможно! what, that is impossible!

5. (както) as

прави КАК знаеш do as you like

6. (колко много, до каква степен) how

КАК хубаво свири how well he plays

КАК-КАК by all means, at all costs

и още КАК! и КАК още and how! ще пее и още КАК he will sing, willy-nilly

биха ги и още-they licked them and not half

КАК не те е срам! shame on you! for shame! you ought to be ashamed of yourself! КАК да е,КАК и да е

7. so-so; passable

8. (безразлично как) any old way/how, one way or another, no matter how; somehow, anyhow

няма КАК there's no other way; one can't help it, it can't be helped; there's no alternative

КАК не! you're telling me! sl. says you

(потвърждение) of course! I should think so! you bet! indeed! КАК да не how can I help (c ger.)

кой КАК може as best one can

КАК изглежда вж. изглеждам