Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
исторически

historical

(важен) historic

ИСТОРИЧЕСКИ материализъм historical materialism

историческо значение historical significance/importance

от историческо значение of historic importance

историческо събитие a historical event, (важно събитие) a historic event, a history-making event; an event that will remain in history

историческа пиеса a historical play

историческа дата (важна) a great day/date; a day/date to; be remembered; a red-letter day

излизам на историческата сцена step upon the stage of history

историческо място a historic site


Търсената дума е намерена