Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
истински

1. прил. (за приятел) true, real

(за случка) true

(нефалшив) real, genuine, authentic

(какъвто трябва да бъде) real, genuine

ИСТИНСКИ адвокат a lawyer born and bred

ИСТИНСКИ диамант а genuine diamond

ИСТИНСКИ собственик a legitimate/rightful/real owner

в ИСТИНСКИя смисъл на думата in the true/proper sense of the word

това е истинска мистерия this is a real mystery, this is a mystery, if ever there was one, this is nothing short of a mystery

наричам нещата с ИСТИНСКИте им имена call a spade a spade

разбирам ИСТИНСКИя характер на някого/нещо recognize s.o./s.th. for what he/it is

2. нар. truly, really; genuinely

(силно) in good/real earnest


Търсената дума е намерена