Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
интервюиране - непозната дума за речника

интерес

interest

това представлява ИНТЕРЕС this is of interest

въпрос от ИНТЕРЕС за а question of interest to

проявявам ИНТЕРЕС към нещо show interest in/for s.th., take an, interest in s.th.

будя/създавам ИНТЕРЕС към нещо rouse interest for/in s.th.

посетители с архитектурни ИНТЕРЕСи architecturally minded visitors

гледам си ИНТЕРЕСа look after/take care of o.'s own interest

разг. take care of number one

това не е в наш ИНТЕРЕС it is not to/in our interest; it is not to our benefit/advantage

правя нещо от ИНТЕРЕС do s.th. from interested motives

какъв ИНТЕРЕС има тя от това? what does she stand to gain from it? what does she gain by it?

той много добре си знае ИНТЕРЕСа he knows very well on which side his bread is buttered