Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
инструментче - непозната дума, може би имахте предвид инструменти (инструмент), инструмент че или инструмент

инструмент

1. (уред) tool, implement, instrument, device

хирургически ИНСТРУМЕНТи surgical instruments

дърворежещи/дървообработващи ИНСТРУМЕНТи woodworking tools

снабден с ИНСТРУМЕНТи instrumented

2. прен. (средство, оръдие) tool, means, medium, instrument

ИНСТРУМЕНТ за агресия a tool/an instrument of aggression

3. муз. instrument

духови ИНСТРУМЕНТи wind instruments, сьбир. (the) wind

дървени духови ИНСТРУМЕНТи (the) woodwind

струнни ИНСТРУМЕНТи stringed instruments, сьбир. (the) strings

медни ИНСТРУМЕНТи brass instruments

сьбир. (the) brass

свиря на ИНСТРУМЕНТ play an instrument

4. юр. instrument